Zagadnienia do egzaminu licencjackiego z historii

Lista zagadnień

 • piątek, 10 czerwca 2011
  • Lista zagadnień

   ZAGADNIENIA OGÓLNE

   1.Definiowanie polityki; różne ujęcia.

   2.Politologia jako nauka.

   3.Definicja państwa i jego atrybuty, koncepcje genezy państwa.

   4.Definiowanie i modele demokracji.

   5.Ideologia - doktryna- program polityczny i działania polityczne; procesy polityczne.

   6. Partie polityczne i systemy partyjne - definicje, rodzaje, funkcje.

   7. Główne nurty ideologiczne – założenia liberalizmu, konserwatyzmu, myśli lewicowej,społecznej nauki Kościoła.

   8. System polityczny - definicja i funkcje; charakterystyka systemu politycznego III RP.

   9. Kultura polityczna – pojęcie i typologia.

   10. Procesy i instytucje integracji europejskiej.

    

   HISTORIA POLITYCZNA

   1. Konstytucje Polski: Konstytucja 3 maja, Konstytucja Księstwa Warszawskiego oraz Królestwa polskiego

   2. Okoliczności odzyskania niepodległości i walka o granice Polski 1914-1920.

   3. Ewolucja ustroju konstytucyjnego II Rzeczypospolitej.

   4. Geopolityczna pułapka: Polska pomiędzy sowiecką Rosją, a hitlerowskimi Niemcami.

   5. Polska w okresie II wojny światowej: od paktu Ribbentrop-Mołotow do konferencjiWielkiej Trójki w Jałcie.

   6. Powstanie Warszawskie: sens ponad klęską.

   7. Stalinizm w Polsce.8. Sytuacja Kościoła katolickiego w komunistycznej Polsce.

   9. Od „małej stabilizacji” do wielkiego kryzysu. Polska pod rządami Gomułki.

   10. Dekada Gierka. Od „drugiej Polski” do „drugiego obiegu”.

   11. Polski papież Jan Paweł II i jego wpływ na demontaż komunizmu.

   12. Rewolucja „Solidarności” i państwo stanu wojennego.

   13. PRL w okresie rządów W. Jaruzelskiego.

   14. System polityczny PRL i jego zmiany.

   15. Polska droga do wolności 1989-1990.

   16. Transformacja w Polsce: sukcesy i porażki 1991-1997.

   17. Polska w czasach rządów AWS. Polityka polska w pierwszej dekadzie XXI wieku.

   18. Od państwa satelickiego do Unii Europejskiej. Polska polityka zagraniczna 1989-2004.

   19. Przyczyny rozpadu Związku Sowieckiego.

   20. Jesień Narodów i przezwyciężenie podziału Europy.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Lista zagadnień”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   politologia_ign
   Czas publikacji:
   piątek, 10 czerwca 2011 11:14