Zagadnienia do egzaminu licencjackiego z historii

Wpis

piątek, 10 czerwca 2011

Lista zagadnień

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.Definiowanie polityki; różne ujęcia.

2.Politologia jako nauka.

3.Definicja państwa i jego atrybuty, koncepcje genezy państwa.

4.Definiowanie i modele demokracji.

5.Ideologia - doktryna- program polityczny i działania polityczne; procesy polityczne.

6. Partie polityczne i systemy partyjne - definicje, rodzaje, funkcje.

7. Główne nurty ideologiczne – założenia liberalizmu, konserwatyzmu, myśli lewicowej,społecznej nauki Kościoła.

8. System polityczny - definicja i funkcje; charakterystyka systemu politycznego III RP.

9. Kultura polityczna – pojęcie i typologia.

10. Procesy i instytucje integracji europejskiej.

 

HISTORIA POLITYCZNA

1. Konstytucje Polski: Konstytucja 3 maja, Konstytucja Księstwa Warszawskiego oraz Królestwa polskiego

2. Okoliczności odzyskania niepodległości i walka o granice Polski 1914-1920.

3. Ewolucja ustroju konstytucyjnego II Rzeczypospolitej.

4. Geopolityczna pułapka: Polska pomiędzy sowiecką Rosją, a hitlerowskimi Niemcami.

5. Polska w okresie II wojny światowej: od paktu Ribbentrop-Mołotow do konferencjiWielkiej Trójki w Jałcie.

6. Powstanie Warszawskie: sens ponad klęską.

7. Stalinizm w Polsce.8. Sytuacja Kościoła katolickiego w komunistycznej Polsce.

9. Od „małej stabilizacji” do wielkiego kryzysu. Polska pod rządami Gomułki.

10. Dekada Gierka. Od „drugiej Polski” do „drugiego obiegu”.

11. Polski papież Jan Paweł II i jego wpływ na demontaż komunizmu.

12. Rewolucja „Solidarności” i państwo stanu wojennego.

13. PRL w okresie rządów W. Jaruzelskiego.

14. System polityczny PRL i jego zmiany.

15. Polska droga do wolności 1989-1990.

16. Transformacja w Polsce: sukcesy i porażki 1991-1997.

17. Polska w czasach rządów AWS. Polityka polska w pierwszej dekadzie XXI wieku.

18. Od państwa satelickiego do Unii Europejskiej. Polska polityka zagraniczna 1989-2004.

19. Przyczyny rozpadu Związku Sowieckiego.

20. Jesień Narodów i przezwyciężenie podziału Europy.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Kategoria:
Autor(ka):
politologia_ign
Czas publikacji:
piątek, 10 czerwca 2011 11:14

Polecane wpisy

Komentarze

Dodaj komentarz

  • outsider1 napisał(a) komentarz datowany na 2011/12/01 23:18:51:

    Ciekawe miejsce na publikowanie takich materiałów :)

Dodaj komentarz